Czciciele Miłosierdzia

 

 

Wszystkim duszom, którzy uwielbiać będą moje miłosierdzie i szerzyć jego cześć, zachęcając inne dusze do ufności w moje miłosierdzie – dusze te w godzinę śmierci nie doznają przerażenia. Miłosierdzie moje osłoni je w tej ostatniej walce (Dz. 1540)


W naszej parafii grupa modlitewna "Czcicieli Miłosierdzia Bożego" była owocem Jubileuszowego Roku Milosierdzia 2015/16. Na zakończenei tego Nadzwyczajnego Roku Milosierdzia ks. Proboszcz zainicjował powstanie grupy modlitewnej, której członkowie zobowiązali się:

  1. Każdego dnia odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego (o godz. 15.00 lub innej, dogodnej porze), na przebłaganie za grzechy całego świata.

  2. Uczestniczyć, przynajmniej raz w miesiącu w nowennie do Miłosierdzia Bożego uwielbiając i wychwalając dobroć Boga.

  3. W miarę możliwości wykonać jakikolwiek uczynek miłosierdzia względem bliźnich.

Aktualna lista czlonków:

 

Ks. Stanisław Solilak

Bronicka Ewa

Spyra Lucyna

Tyszko Andrzej

Domańska Leokadia

Stelmach Maria

Kawa Leonarda

Pałubiak Antonina

Skowrońska Małgorzata

Downar Maria

Lasko Halina

Kowalska Bożena

Czaprak Władysław

Kozioł Anna

Tauz Zygmunt

Tauz Maria

Prus Janusz

Kozioł Stanisława Stefania

Ciucka Katarzyna

Drewniak Helena

Skowyra Antoni

Skowyra Teresa

Letnianczyn Józefa

Makara Teresa

Kulesz Piotr

Kulesz Małgorzata

Kamińska Albina

Karpiuk Ewa

Wyskiel Teresa

Prus Alicja

Tauz Agnieszka

Ciucka Leokadia

Szczecina Mirosława

Fuks Julianna

Prus Maria

Tauz Piotr

Łoś Leokadia

Przypominam ci, córko moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wychwalając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników (…)  W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych (Dz.1572)