Ogłoszenia duszpasterskie


          Aktualno¶ci

Odpust w Podhorcach

W niedzielę, 10 maja 2015 r. w Podhorcach obchodzili¶my doroczn± uroczysto¶ć odpustow± ku czci ¶w. Stanisława BM - Patrona Polski. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył i wygłosił okoliczno¶ciow± homilię ks. Paweł Kubiszyn, wikariusz z par. ¶w. Mikołaja w Hrubieszowie. Na odpust przybyło kilku księży. Inni bezpo¶rednio przyjechali na obiad odpustowo - imieninowy do Gozdowa.

Posted on 2015 May 14 by proboszcz
¦lub w Gozdowie

W sobotę, 18 kwietnia 2015 r. w ko¶ciele parafialnym w Gozdowie, sakramentalny zwi±zek małżeński zawarli: Łukasz Węgorek z Kosmowa, par. Kryłów i Kamila Adamowicz z Gozdowa.

Nowożeńcom składamy najserdeczniejsze życzenia.

Posted on 2015 Apr 18 by proboszcz
Odpust w Gozdowie

W niedzielę™, 12 kwietnia 2015 r. obchodziliĹ›my ¦šwię™to Mił‚osierdzia Bożego. Tego dnia w naszej parafii odbył się™ już 17-ty odpust parafialny. Uroczystej sumie odpustowiej przewodniczył‚ i wygł‚osił‚ okolicznoli›czno¶ciow± homilię™ ks. mgr Mariusz Dziadosz z Werbkowic. Mielil›my wspaniał±… wiosenn±… pogodę™, odbyła się™ procesja eucharystyczna, dziewczynki sypaĹły kwiaty. Na odpust przybył‚o 15 księży z okolicznych parafii. O godz. 15.00 modlili¶›my się™ Koronk±… do Mił‚osierdzia Bożego na zakoń„czenie odpustu.

Posted on 2015 Apr 15 by proboszcz

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Next >>


x Wróć
Parafia Miłosierdzia Bożego w Gozdowie 2007.